Monday, 27 August 2012

Doa dalam kehidupan Muslim

Oleh Syed Abi Ghufran Syed Ahmad Al-Idrus
 
  
Lambat atau cepat permohonan dimakbul suatu ujian yang perlu dihadapi

Pada suatu hari, ada orang melihat Abu Abbas al-Mursi sedang dalam keadaan sakit. Orang itu mendoakan supaya Abu Abbas al-Mursi diberi kesejahteraan oleh Allah SWT, akan tetapi Abu Abbas berkata: “Adakah kamu mengira bahawa aku tidak memohon kepada Allah untuk kesejahteraanku? Sesungguhnya aku telah meminta ke sejahteraan kepada-Nya. Sebagai pengetahuanmu, pen deritaanku ini pun termasuk dalam maksud kesejahteraan.”
Abu Abbas al-Mursi kembali berkata: “Untuk kamu ketahui, Khalifah Abu Bakar as-Siddiq juga memohon kesejahteraan daripada Allah SWT, akan tetapi beliau mati terkena racun. Umar bin Khattab juga memohon kesejahteraan daripada Allah SWT, akan tetapi beliau mati terbunuh. Usman bin Affan juga memohon ke sejahteraan daripada Allah SWT, ternyata beliau mati terbunuh. Begitu juga dengan Ali bin Abi Talib, ia juga memohon kesejahteraan kepada Allah SWT, beliau juga mati terbunuh.”
"Berdoalah kepada-Ku, nescaya akan Aku kabulkan permohonanmu itu"
Justeru, apabila seseorang itu memohon kesejahteraan daripada Allah SWT, maka berdoa dan mohonlah ke sejahteraan menurut apa dikehendaki Allah SWT kerana yang demikian itu paling baik bagi diri seseorang, wa laupun keadaannya tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsunya.

Sebagai makhluk atau hamba Allah yang sentiasa dalam serba kekurangan dan kelemahan, sudah tentu kita ber hajat kepada bantuan orang lain yang lebih kaya serta berkuasa daripada kita. Jadi, siapakah yang dapat mem beri pertolongan kepada kita dalam erti kata sebenar nya?

Jawapannya, sudah tentulah tidak lain dan tidak bukan hanya Allah SWT semata-mata yang benar-benar dapat menolong dan membantu hamba-Nya yang sentiasa me merlukan bantuan.

Oleh itu, kita janganlah sekali-kali berdoa atau me mohon sesuatu pertolongan selain daripada Allah SWT kerana perbuatan sedemikian akan meletakkan diri kita dalam kepompong orang yang melakukan perbuatan syirik yang amat dibenci lagi dikutuk oleh Allah SWT.
Doa adalah suatu ibadah yang besar ertinya dalam kehidupan setiap Muslim, di mana ia mendatangkan manfaat dan faedah untuk dunia mahupun akhirat, menolak atau menghindar dari segala bencana yang sudah atau belum berlaku.

Sabda Rasulullah SAW: “Berdoa itu memberi manfaat terhadap sesuatu yang telah berlaku dan dari apa yang belum berlaku, maka lazimlah kamu dengan berdoa wahai hamba-hamba Allah.” (Riwayat al-Hakim)

Setiap orang dianjurkan untuk berdoa, tetapi tidak semua doa itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ada yang cepat dikabulkan dan ada pula lambat. Jika lambatnya doa itu dikabulkan oleh Allah SWT, janganlah hendaknya berputus asa.

Firman Allah SWT: “Berdoalah kepada-Ku, nescaya akan Aku kabulkan permohonanmu itu.” (Surah al-Mukmin, ayat 60)

Jika Allah SWT tidak mengabulkan permohonan ham ba-Nya itu bukanlah bererti Allah SWT menolak, tetapi berkemungkinan ada kemudaratan terkandung dalam nya yang mencelakakan hamba-Nya, justeru itu peno lakan juga bererti pemberian.

Sesungguhnya Allah SWT Maha Berkuasa lagi Maha Mendengar. Tiada suatu kuasa selain Dia yang dapat mendatangkan kebaikan atau manfaat kepada manusia. Oleh itu, Islam mewajibkan umatnya menjuruskan per mohonan, permintaan dan doa hanya kepada Allah SWT.

Memohon sesuatu selain daripada Allah SWT adalah perbuatan yang boleh merosakkan akidah. Tiada satu doa pun yang menjadi tunggak segala ibadah tidak didengar oleh Allah SWT. Namun, doa akan dimakbulkan apabila seseorang itu mentaati suruhan dan menjauhi larangan Allah SWT.

Perlanggaran perintah Allah SWT akan mengakibatkan sesuatu doa itu menjadi sia-sia dan ditolak. Mudah- mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang diperkenankan doa oleh Allah SWT.
 
sumber: Berita Harian                              
 

Ganjaran suka membantu sesama Muslim

Daripada Abu Musa al-Asy’ariy RA katanya, “Apabila Nabi SAW didatangi kepadanya oleh orang yang me merlukan pertolongan, Baginda menghadap kepada sa habat-sahabatnya yang sedang duduk bersamanya lalu bersabda: Bantulah dia nescaya kamu akan mendapat pahala, dan Allah akan menyempurnakan atas lidah nabinya yang disukai (dalam riwayat lain apa yang di kehendakinya).”
(Riwayat Bukhari dan Muslim)
Orang Islam mestilah memberi sokongan kepada orang Islam lain dalam perkara kebajikan kerana Allah SWT menjanjikan pahala yang besar kepada orang Islam yang suka menolong orang dalam kesusahan. Umat Islam juga perlu yakin, segala permintaan (doa) Nabi SAW diterima oleh Allah SWT. Oleh itu, memberi sokongan pada perkara kebajikan adalah digalakkan dan akan mendapat ganjaran daripada Allah SWT sama ada dengan sokongan hajat orang itu diterima atau sebaliknya.

  Begitu juga kewajipan umat Islam menolong saudaranya yang dizalimi kerana kita hendaklah menahan dan mencegah saudara seagama daripada melakukan ke zaliman. Menghalang saudara melakukan kezaliman ber erti kita telah menyelamatkan daripada dosa dan azab.

Islam ialah agama yang menentang kezaliman dalam apa bentuk sekalipun sama ada berpunca daripada orang Islam atau bukan Islam.

Daripada Anas katanya, Rasulullah SAW bersabda: Tolonglah saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Berkata seorang lelaki: Wahai Rasulullah, aku akan menolongnya jika ia dizalimi, bagaimana pula aku akan menolongnya jika dia seorang yang zalim? Jawab baginda: Engkau boleh menahannya daripada melakukan kezaliman, maka yang demikian bererti engkau menolongnya.” (Riwayat Bukhari)

Koleksi hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 
sumber: Berita Harian

Thursday, 23 August 2012

Keluarga ilmuwan


PADA zaman Abbasiah, iaitu semasa pemerintahan Khalifah al-Ma'mun, keluarga Musa bin Shakir sangat terkenal kerana penguasaan mereka dalam bidang matematik, khususnya geometri. Malah mereka juga menguasai dalam bidang astronomi serta falsafah.

Musa bin Syakir merupakan seorang ilmuwan terbilang kerana kejayaan yang dicapai turut dikongsi bersama ketiga-tiga anaknya, Abu Jaafar Muhammad, Ahmad dan Hassan.

Pada zaman Abassiah, rakyatnya suka belajar dan menimba ilmu. Mereka memanfaatkan sepenuhnya kekayaan yang dimiliki untuk membeli buku yang diperoleh dari Rom. Malah mereka juga mengupah penulis untuk menghasilkan pelbagai buku dan ada di antara penulis yang memperoleh gaji sehingga 500 dinar.

Antara kejayaan Musa dan anak-anaknya ialah dengan melakar dan mencipta puluhan air pancuran (air pancut) yang digunakan untuk menghiasi istana khalifah sehingga membolehkan mereka memperoleh pendapatan yang lumayan.

Salah seorang anaknya, Abu Jaafar Muhammad amat tersohor kerana memiliki ilmu astronomi, kejuruteraan dan mantik.

Mantik ialah ilmu yang digunakan dalam ilmu kalam atau ilmu falsafah. Kepakaran seorang lagi anaknya, Ahmad yang menguasai ilmu mekanik, sementara Hasan pula pakar dalam bidang kejuruteraan dan mekanikal.

Mereka telah menghasilkan beberapa kitab, iaitu Kitab al-Hiyal yang mengandungi pelbagai gambar mengenai tabung, paip dan air pancuran sebagai memenuhi keperluan ketika itu.

Hasil rekaan tabung mereka banyak digunakan di masjid, rumah dan tempat berhimpun sebagai bekas minuman, berwuduk, menyimpan dan memindahkan air.

Kemampuan mereka juga menyerlah apabila berjaya menghasilkan pancutan air berbentuk bunga teratai dan air yang memancut keluar seperti bentuk perisai.

Malah, anaknya juga menghasilkan buyung air yang dibawa oleh kanak-kanak dan diberikan juga kepada mereka yang mahu berwuduk.

Paling unik, rekaan mereka berasaskan teknologi tekanan udara dan proses naik turun air dari buyung. Selain itu juga mereka turut mencipta pelita yang boleh menaikkan sumbu dan menuang minyak dengan sendiri hinggakan apabila orang melihatnya akan menyangka api tidak memakan sumbu itu walaupun pada hakikatnya ia berlaku secara automatik. Malah, mereka juga turut mencipta alat menimbang emas.

Semua hasil rekaan mereka telah diabadikan dalam Kitab al-Qarsatun yang bererti timbangan dan Kitab Wasfil Alat yang bermaksud penjelasan yang boleh mengeluarkan bunyi.

Karya mereka juga telah diakui oleh ilmuwan Barat kerana beliau dan anak-anaknya telah membuat sumbangan yang besar pada zaman kegemilangan Islam.

Ilmuwan Barat juga telah menterjemahkan karya mereka, meneliti dan melakukan penambahan.
Musa juga telah menyatakan kewujudan satu tarikan bernama graviti yang menyebabkan planet di langit terikat antara satu dengan yang lain dan juga jasad jatuh ke bumi. Teori ini yang telah dikaitkan dengan nama ahli fizik Barat, Isaac Newton (1642-1727 Masihi).

Musa bin Shakir dengan gelaran Banu Musa telah dilahirkan pada 805 Hijrah di Baghdad dan meninggal dunia pada 873 Hijrah.

sumber: Utusan

Ibadah Syawal


BULAN Ramadan baru sahaja berlalu, saat ini kita telah memasuki bulan Syawal. Saya sangat merindukan keseronokan beribadat yang dilalui sepanjang di bulan Ramadan. Apakah amalan-amalan ibadah yang dianjurkan untuk kita lakukan pada bulan Syawal ini?

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh kaum Muslimin dan Muslimat di tanah air. Semoga Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan. Kita meminta kepada Allah semoga mempertemukan kita kembali dengan Ramadan pada tahun-tahun hadapan.

Bulan Syawal memang masa untuk kita bergembira. Namun begitu, jarang yang menyedari bahawa bulan Syawal sebenarnya merupakan bulan kesinambungan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan.

Beribadah di bulan Syawal membuktikan bahawa tarbiyah Ramadan benar-benar berkesan di dalam diri kita. Benih-benih keimanan yang kita taburkan sepanjang bulan Ramadan seharusnya tumbuh dan mengeluarkan buahnya pada bulan ini.

Para ulama mengatakan bahawa beribadah di bulan Syawal merupakan pertanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah SWT.

Berkata Imam Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitab Lataif al-Ma'arif: "Apabila seseorang selesai daripada satu amalan ibadah, maka tanda ibadah itu diterima oleh Allah adalah ia menyambungnya dengan ibadah yang baru. Dan tanda ibadah itu tertolak adalah ia menyambung ibadah itu dengan amalan maksiat."

Justeru, beberapa amalan ibadah sangat dianjurkan untuk kita laksanakan pada bulan ini. Semuanya merupakan kelanjutan amalan kita di bulan Ramadan.

Yang pertama ialah puasa sunat enam hari. Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia melanjutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka seolah-olahnya dia telah berpuasa setahun penuh. (riwayat Muslim)

Itu kerana setiap amalan ibadah akan dibalas dengan 10 kali ganda. Tiga puluh hari kita berpuasa, pahalanya seperti 300 hari. Jika ibadah ini diikuti dengan enam hari berpuasa setelahnya, maka seakan-akan kita telah berpuasa 360 hari. Dan itulah bilangan hari-hari dalam satu tahun.

Puasa Syawal ini boleh dilakukan bila-bila masa sahaja selagi kita masih berada di bulan Syawal. Asalkan sahaja kita tidak melakukannya pada Hari Raya Aidilfitri itu sendiri. Puasa ini boleh dilakukan berturut-turut, boleh juga terpisah-pisah. Semuanya terpulang kepada kemampuan kita.

Antara fungsi puasa sunat ini adalah menutupi kekurangan yang mungkin terdapat dalam puasa Ramadan kita seperti mengumpat atau berdusta tanpa disedari. Puasa enam di bulan Syawal dapat menutupi kekurangan-kekurangan tersebut sehingga ibadah Ramadan kita menjadi sempurna di sisi Allah SWT.

Selain itu, melanjutkan bacaan al-Quran yang kita baca pada bulan Ramadan. Imam Al-Tirmidzi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas: seseorang bertanya kepada Nabi Saw: "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?"

Baginda menjawab: "Orang yang segera berangkat setelah tiba. Yakni orang yang membaca al-Quran dari awal hingga ke akhir. Apabila ia tiba di akhirnya, ia memulai bacaan kembali dari awalnya."

Al-Quran bukan untuk dibaca hanya di bulan Ramadan sahaja, malah ia mesti dibaca di bulan-bulan yang lain juga.

Terbukti sesiapa yang melanjutkan bacaan al-Qurannya di bulan Syawal, insya Allah ia akan dapat beristiqamah untuk terus membacanya ke bulan-bulan yang lain.

Namun sesiapa yang tidak lagi membaca al-Quran apabila Syawal menjelang, maka biasanya orang ini tidak akan berjumpa lagi dengan al-Quran hingga ke bulan Ramadan di tahun hadapan.

l UMAR MUHAMMAD NOOR sedang menyambung pengajian peringkat Doktor Falsafah (PhD) di Universiti Malaya (UM).

sumber :Utusan

Saturday, 18 August 2012

Hentikan kesengsaraan umat Islam Rohingya

Seorang wanita dan budak perempuan melintasi runtuhan rumah di Sittwe, ibu negeri Rakhine di barat Myanmar selepas berlaku pertempuran berdarah antara etnik Rohingya dengan Rakhine. - AP
 
BAYANGKAN di kala takbir Syawal sedang bergema di seluruh dunia, menyambut kemenangan berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan, umat Islam di Rohingya terus dihimpit, dikeji, dinafikan hak sebagai manusia, dizalimi, diseksa, dirogol dan dibunuh.

Itu sebabnya dalam isu ini, dengan jelas kita semua perlu bersuara dengan kuat dan lantang! Ya, tidak ada kompromi. Sudah sampai masanya kekejaman penghapusan etnik Rohingya di Rakhine, Myanmar perlu diberhentikan serta-merta.

Bukan itu sahaja, bahkan mereka yang bertanggungjawab perlu dibawa ke muka pengadilan di mahkamah antarabangsa dan dikenakan hukuman yang sewajarnya.

Penulis amat bersetuju dengan kenyataan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak bahawa Malaysia akan terus memainkan peranan untuk meneruskan tekanan politik serta mendapatkan penglibatan pertubuhan hak asasi manusia bagi memainkan peranan yang lebih bermakna dan penting.

Baru-baru ini penulis berkesempatan mengikuti satu persidangan yang dihadiri oleh 62 pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dari seluruh negara ASEAN membincangkan isu 800,000 penduduk Rohingya di Burma. Dan yang lebih menyedihkan, penduduk Rohingya ini dianggap sebagai orang luar atau pendatang tanpa izin.

Bukankah sejarah telah membuktikan dengan jelas bahawa kaum Rohingya adalah kaum pribumi di wilayah Rakhine. Untuk makluman, umat Islam Rohingya kebanyakannya tinggal di sebelah barat Myanmar di negeri Arakan yang bersempadan dengan Bangladesh.

Dalam hal ini ternyata sekali kerajaan Myanmar tidak mematuhi langsung protokol ASEAN Human Rights Body, yang dipersetujui negara itu pada 15 Disember 2008. Itu sebabnya umat Islam Rohingya masih terus menderita akibat pencabulan dan pembunuhan secara terang-terangan yang bakal mengancam kewujudan kaum Rohingya di negara itu sekiranya kekejaman ini terus dibiarkan.
Kita perlu tahu bahawa penghapusan etnik ini bukannya berlaku sejak setahun dua ini. Ia telah lama dilancarkan sejak 1982 lagi, iaitu kira-kira 30 tahun lalu! Dan kita masih lagi tidak dapat membantu umat Islam di Rohingya yang terus dibunuh dengan kejam oleh rejim tentera Myanmar.

Daripada laporan akhbar, pada tahun itu sahaja seramai 100,000 umat Islam disiksa dan dibunuh dengan kejam, seolah-olah nyawa mereka tidak ada nilainya. Dan kini difahamkan juga terdapat 400,000 pelarian Rohingya berada di kem pelarian di Bangladesh, 60,000 berlindung di Thailand, 150,000 di Pakistan, dan 40,000 di Malaysia.

Sebahagian daripada mereka yang bernasib baik terdampar di Malaysia, Indonesia dan Australia tetapi ramai juga di kalangan mereka yang menemui ajal di tengah samudera yang mengganas, iaitu akibat mati lemas atau kebuluran di tengah laut.

Sudah jatuh ditimpa tangga. Sudahlah negara tumpahnya darah menganggap mereka ini sebagai kaum pendatang, ada juga negara-negara yang mendakwa sebagai negara Islam juga tidak mahu para pendatang ini menjadi pelarian di tempat mereka.

Jika hendak disebutkan satu persatu kekejaman yang dilakukan terhadap umat Islam Rohingya, ia terlalu banyak untuk dinyatakan. Bayangkanlah, jika pembunuhan boleh berlaku dengan sewenang-wenangnya, maka kekejaman seperti pencabulan hak asasi, rogol, penyiksaan, tiada pengiktirafan sebagai rakyat adalah antara kekejaman yang dilakukan oleh pihak junta tentera Myanmar.
Masyarakat etnik Rohingya juga disiksa tanpa bicara dan terdapat kes yang mana berlakunya pemaksaan keluar daripada Islam dan dipaksa menganut Buddha.

Penulis yakin, Najib yang begitu prihatin dengan keadaan di Myanmar akan terus memberi tekanan dan menggesa Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) untuk memainkan peranan yang lebih berkesan dalam menangani isu ini.

OIC merupakan organisasi antara kerajaan kedua terbesar selepas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Keanggotaan OIC terdiri daripada 57 negara dari empat benua dengan penduduk melebihi 1.5 bilion.

OIC merupakan pertubuhan yang besar dan seharusnya dapat memainkan peranan yang lebih bermakna memastikan tidak ada lagi penganiayaan dan pembunuhan dilakukan terhadap umat Islam Rohingya.

OIC juga perlu mengeluarkan kenyataan secara kolektif menggesa Majlis Keselamatan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di bawah Perkara 35 untuk campur tangan dengan serta-merta. Tiada kompromi dan usaha ini mesti dilakukan dengan secepat mungkin.

Sememangnya tidak dapat dinafikan lagi bahawa masalah di Rohingya perlu ditangani segera.
Dan satu dunia bukan sahaja perlu mengutuk kerajaan Myanmar yang membiarkan masalah ini berterusan, namun perlu bertindak dengan lebih aktif.

Penjelasan Nasharudin

NASHARUDIN Mat Isa kelihatan ceria sejurus tiba dari Jeddah di balai ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa
 Kuala Lumpur, Sepang, semalam.

Sebaik tiba di tanah air dari Tanah Suci, Mekah semalam, bekas Timbalan Presiden Pas, Nasharudin Mat Isa mengadakan sidang akhbar khas di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA).
Pada sidang akhbar itu, beliau yang juga Ahli Parlimen Bachok membalas kenyataan beberapa pemimpin Pas yang mempertikaikan kehadiran beliau di Mekah bersama Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.

Mereka juga membidas Nasharudin berikutan kenyataan beliau yang menggesa Pas mengkaji semula kedudukan dalam pakatan pembangkang jika DAP terus menolak pelaksanaan hukum hudud. Berikut kenyataan penuh beliau:

Laporan media cetak dan elektronik pada 14 dan 15 Ogos 2012 dan beberapa ulasan daripada pelbagai pihak sehubungan dengan kenyataan saya di Mekah al-Mukaramah adalah dirujuk.

- Hudud

Saya kekal dengan pandangan saya bahawa Karpal Singh bukan hanya sekadar anti hudud tetapi anti-Islam.

Sebagai seorang peguam yang lama, dia tahu apa itu substantive law dan apa itu procedural law. Pelaksanaan hudud memerlukan kepada standard of proof yang cukup tinggi untuk boleh dilaksanakan, ada kesalahan yang memerlukan tahap pembuktian ke taraf beyond any shadow of doubt iaitu tahap pembuktian yang maksimum, sebelum boleh ia dilaksanakan, tetapi dia menolak semua itu hanya kerana ia adalah undang-undang Islam.

Berapa kali sudah dia mengungkapkan bahawa pelaksanaan sistem perundangan Islam is over my dead body menunjukkan dia sanggup mati untuk pertahankan pendiriannya, maka saya juga sanggup melakukan apa saja at whatever cost untuk pertahankan agama saya. Terpulanglah kepada mana pihak yang mungkin kerana percaturan politik akan mendiamkan diri seperti syaitan-syaitan bisu yang sering diungkap oleh pimpinan, insya-Allah saya tidak akan biarkan mana-mana pihak sewenang-wenangnya menghina agama saya.

Pas harus lebih tegas menyatakan pendiriannya dalam hal ini kerana sokongan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada Pas adalah kerana perjuangannya untuk menegakkan syariah Allah SWT namun dalam isu hudud yang diserang dan dikecam oleh Karpal Singh ini, masih ramai yang tertunggu apa sikap Pas terhadap Karpal Singh.

Adakah tahaluf siyasi yang sedang diamalkan oleh Pas turut membolehkan kesepakatan dengan mereka yang menolak dan memerangi Islam. Harapan saya adalah apabila penjelasan dibuat oleh pimpinan tertinggi Pas kepada masyarakat umum, maka akan terjawablah kekaburan yang ada pada masyarakat umum. Pemimpin Pas mungkin sudah faham, ahli Pas juga mungkin sudah mengerti tetapi masyarakat umum masih menanti penjelasan. Pas tidak akan menang hanya dengan undi daripada ahlinya sahaja.

- Isu pertemuan di Mekah

Kepada mereka yang membuat andaian, tuduhan dan suu’ dzan (bersangka buruk), nasihat saya adalah ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah (bertakwalah) dan beristghfarlah khasnya pada hari-hari terakhir Ramadan ini. Kasihan saya melihat mereka yang menghukum tanpa tahu hujung pangkal. Berbaik sangkalah sesama Muslim. Hampir sebulan sepanjang Ramadan ini, doa qunut yang dibacakan di hadapan Kaabah ketika solat witir, menyeru kepada merapatkan saf dan menyatupadukan orang Islam. Imam solat saban malam memohon dengan doa Ya Allah satukanlah suara umat Islam.
Saya telah mengaturkan pertemuan di Mekah antara beberapa orang ulama di Mekah bersama dengan YAB Perdana Menteri bersempena dengan persidangan OIC. Saya dijemput ke Mekah dengan visa khas selepas YAB PM bersetuju untuk bertemu dengan ulama-ulama tersebut. Perbincangan telah diadakan di sebuah villa kenalan bersebelahan dengan Masjidil Haram. Yang dibincang antara lain adalah isu di Syria dan Rohingya. Para ulama tersebut menyebut tentang peranan yang boleh dimainkan oleh Malaysia. Perbincangan juga menyentuh beberapa kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia. Mereka juga telah meninggalkan beberapa pesanan kepada PM seperti memastikan Malaysia terus mengangkat pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam memelihara kesucian Islam.
Pertemuan itu sedikit pun tidak berbincang tentang Pas atau UMNO, sebab isu yang dibincangkan adalah jauh lebih besar daripada Pas atau UMNO. Kami berbincang tentang keadaan semasa ummah. Rasullullah menyebut, man lam yahtamma biamril muslimin falaisa minhum (Siapapun yang tidak menganggap penting urusan/perkara yang menimpa kaum muslim, maka dia bukan termasuk golongan mereka (muslim).

Adakah berbincang tentang ummah satu jenayah?

Tiba-tiba dikaitkan dengan saya akan masuk UMNO. Untuk kesekian kalinya saya sebutkan secara terbuka, saya tidak ada niat untuk masuk UMNO, cuma saya menganggap semua yang mengucap kalimah syahadah sebagai saudara saya seiman termasuklah pemimpin dan ahli UMNO, dan mereka yang bukan Islam sebagai saudara saya seinsan. Perbezaan pandangan politik tidak seharusnya dijadikan sebab untuk kita tidak memikirkan maslahat ummah.


sumber: Utusan

Wednesday, 15 August 2012

Pemain remaja negara sertai kelab ItaliPEMAIN bola sepak remaja Malaysia, Sean Gan Giannelli (gambar) akan menyertai kelab Itali, Atletico Arrezo di Tusca- ny mulai 20 Ogos ini.

Sean, 15, akan menyertai skuad bawah 17 tahun (B-17) Atletico Arrezo selepas berjaya menawan hati jurulatih dan kakitangan teknikal kelab itu baru-baru ini.

Sean yang berdarah campuran Itali-Malaysia, merupakan pelajar Sekolah Sukan Bukit Jalil (SSBJ) dan berlatih serta mewakili skuad B-17 SSBJ.

Bapanya, Massimo berkata, beliau berbangga dengan pencapaian Sean memandangkan anak lelakinya itu menjadi rakyat Malaysia pertama mewakili kelab bola sepak remaja Itali selepas menjalani ujian percubaan pada Jun lalu.

"Dia (Sean) anak muda yang bercita-cita tinggi dan matlamat hidupnya ialah bermain bola sepak secara profesional pada tahap tertinggi di Eropah.

"Daripada apa yang dia capai setakat ini, tidak ada apa yang tidak boleh dilakukannya," kata Massimo.

Katanya, kepantasan dan tek- nik yang dipamer Sean sebagai pemain penyerang, memikat hati ketua jurulatih kelab Serie D itu, Abel Balbo yang juga bekas pemain skuad kebangsaan Argentina.

Balbao yang pernah beraksi bersama legenda bola sepak Argentina, Diego Maradona, menyumbat 150 gol dalam Serie A dan pernah bermain untuk kelab AS Roma, Udinese, Fiorentina, Parma dan Boca Juniors.sumber: Kosmo

Usah boros menyambut Hari Raya Aidilfitri


MENJELANG Hari Raya Aidilfitri, di Malaysia suasana menyambutnya umpama pesta. Tidak keterlaluan dikatakan sebagai pesta membeli-belah di sana sini.

Baik di kawasan luar bandar, lebih-lebih lagi di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur. Ramai sungguh yang sanggup mengharungi kesesakan lalu lintas berjam-jam di Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur.

Peniaga pula menawarkan pelbagai potongan dengan harga jualan paling murah! Berebut-rebutlah pembeli seolah-olah esok sudah tiada lagi. Tidak langsung menggambarkan keletihan meskipun masih di bulan Ramadan.

Hebat! Mungkin semangat membeli belah lebih berkobar-kobar ketika begitu ramai orang memenuhi kompleks beli-belah. Lagi ramai lagi bersemangat untuk membeli-belah.

Alangkah indahnya, 10 malam terakhir ini, diperbanyakkan ibadat. Sepatutnya menjelang Hari Raya Aidilfitri, kita semakin sayu kerana Ramadan ingin meninggalkan kita dan bukannya semakin rancak bergembira sakan untuk berlumba-lumba mendapatkan tawaran harga murah daripada para peniaga.
Bagi orang yang beriman, mereka akan sentiasa menambahkan amalan di saat-saat terakhir bulan Ramadan. Tidak diketahui sama ada kita masih boleh berjumpa dengan Ramadan pada masa akan datang.

Di saat-saat akhir bulan Ramadan dan sebelum solat Hari Raya Aidilfitri, jangan sesekali kita lupa membayar zakat fitrah. Amat rugi orang yang sanggup membeli-belah beribu-ribu ringgit menyambut Hari Raya Aidilfitri tetapi zakat fitrah dilupakan. Lebih teruk lagi, golongan yang sengaja tidak mahu mengeluarkan zakat fitrah.

Sememangnya agama Islam menyarankan umatnya menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan bergembira. Tetapi rasa bergembira ini perlu disusuli dengan rasa bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana mencapai kemenangan mengawal hawa nafsu sepanjang Ramadan.

Malangnya, di penghujung Ramadan, kebanyakan umat Islam Malaysia sanggup menghabiskan wang ringgit untuk beraya sakan. Bonus dan gaji digunakan sepenuhnya.

Tidak cukup dengan itu, sanggup pula membuat pinjaman peribadi dengan bank dan ah long. Masakan tidak, banyak sungguh wang diperlukan bagi meraikan Hari Raya Aidilfitri. Maklumlah setahun sekali, jadi apalah salahnya wang yang dikumpul setahun dihabiskan untuk Hari Raya Aidilfitri.

Kuih-muih, duit raya, pakaian raya, beg tangan raya, kasut raya, jam raya, perabot raya dan langsir raya sudah sinonim dengan Hari Raya Aidilfitri. Rambang mata melihat iklan-iklan tawaran harga murah. Strategi pengiklanan yang dilakukan oleh peniaga dimulakan sejak sebulan sebelum Ramadan.

Tak cukup dengan itu, kereta raya juga didambakan meskipun kereta lama masih baik untuk digunakan. Mungkin bagi mereka ini, wang penyelenggaraan kereta boleh digunakan untuk membuat pembayaran pendahuluan membeli kereta baru.

Maka, tidak hairanlah, di saat ini juga, pihak penjual kenderaan boleh tersenyum lebar kerana mengaut keuntungan lumayan. Jualan kenderaan melonjak tinggi. Inilah penangan sempena menyambut Aidilfitri.

Kerana ingin menyambut sakan Hari Raya Aidilfitri, ada yang sanggup bekerja sambilan semata-mata untuk mendapatkan wang lebih. Ada juga yang sanggup menjual makanan yang basi di bazar Ramadan. Bagi mereka matlamat menghalalkan cara.

Malahan, sesuatu yang tidak mengejutkan, ada yang sanggup menyelewengkan tapak bazar Ramadan untuk mengaut keuntungan lebih. Amat malang sekali kerana tujuan asal berniaga untuk mencari keuntungan yang diredai Allah SWT dan bukannya dengan cara menyelewengkan bazar Ramadan semata-mata ingin mengaut keuntungan berlipat kali ganda.

Lagi malang jika wang tersebut digunakan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama keluarga dan mengadakan rumah terbuka sepanjang Syawal. Mereka yang melakukan kerja ini langsung tidak berhati perut kerana sanggup menindas orang lain. Bagi mereka wang adalah segala-galanya, kesusahan orang lain jangan dipedulikan.

Umum mengetahui ketika bulan Syawal, ramai berlumba-lumba untuk mengadakan rumah terbuka. Ahli politik, tokoh korporat yang dikategorikan sebagai orang kenamaan VVIP dan VIP serta tidak ketinggalan orang kebanyakan tidak sabar-sabar untuk mengadakan rumah terbuka.

Tidak salah mengadakan rumah terbuka bagi menjamu makanan untuk tetamu dan pada masa sama bermaaf-maafan sesama tetamu, tetapi yang menjadi salahnya, rumah terbuka diadakan secara bermewah-mewah.

Ini yang dilarang oleh agama Islam kerana dikhuatiri boleh menyebabkan pembaziran.
Paling dirisaukan, niat awal untuk menjamu makanan kepada tetamu bertukar untuk menunjuk-nunjuk kononnya aku mempunyai wang yang paling banyak.

Islam amat menyarankan agar sambutan Hari Raya Aidilfitri disambut secara sederhana. Sederhana bermaksud tidak keterlaluan dengan bermewah-mewah tetapi pada masa sama bagi yang mampu tidak pula terlalu kedekut mengeluarkan wang sehingga sambutan Hari Raya Aidilfitri serba kekurangan.

Inilah indahnya agama paling suci di dunia iaitu agama Islam. Bersederhanalah dalam semua segi supaya tidak memberi kesan negatif kepada umatnya dan bukannya meraikan Hari Raya Aidilfitri dengan sakan sekali. Tidaklah nanti di penghujung Syawal, ramai yang mengeluh tidak cukup wang untuk menjalani kehidupan seterusnya dan sekali lagi kedengaran suara agar bonus diberikan kepada mereka.

Saturday, 11 August 2012

Tidak perlu persetujuan musuh Islam

UMAT Islam yang mempunyai prinsip dan objektif yang mantap dalam memperjuangkan hukum-hakam Islam tidak akan berkompromi dengan parti politik yang memusuhi Islam. Allah menjelaskan kepada umat Islam ciri-ciri golongan yang boleh dijadikan sebagai sahabat atau rakan perkongsian umat Islam berhubungan dengan hal ehwal politik.

Sikap dan cara umat Islam berpolitik kadang kala boleh mengheret mereka ke arah yang boleh merosakkan keindahan dan kesempurnaan hukum-hakam Islam. Semangat yang berkobar-kobar tanpa memahami konteks masa dan suasana menjadikan mereka hilang panduan ketika membahaskan hukum-hakam Islam. Perkara berkaitan perundangan yang digariskan oleh Allah di dalam al-Quran tidak sepatutnya dijadikan sebagai bahan untuk mendapat sokongan dalam perjuangan politik.

Perkara yang paling indah dan adil yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam dijadikan bahan perbahasan politik oleh parti-parti politik yang kurang matang dalam hal ehwal perundangan dan kenegaraan Islam. Tambahan pula hukum-hakam Allah ini dibahas bersama dengan pemimpin parti politik yang didokong oleh masyarakat bukan Islam yang sering menunjukkan sikap bermusuhan dengan Islam.

Persoalannya, kenapakah hukum-hakam Islam perlu dibincangkan dengan parti politik yang menentang Islam secara jelas dan terbuka? Di manakah prinsip perjuangan parti politik yang mengagungkan hukum-hakam Islam selama ini?

Senario yang dipertontonkan oleh parti politik yang mendabik dada memperjuangkan Islam selama ini semakin hari kian tersungkur di kaki parti pakatan yang jelas menunjukkan musuh kepada Islam. Jika Islam diperjuangkan kenapa harus berkompromi dengan musuh Islam dan membahaskan hukum-hakam Allah dengan manusia yang tidak mempercayai Allah?

Pemikiran yang rasional tidak dapat menerima mentaliti pendokong parti politik Islam yang begitu lemah sehingga ke tahap yang boleh menyebabkan parti politik yang memusuhi Islam menjadi angkuh dan bongkak. Persaudaraan sesama Islam diketepikan demi perjuangan politik yang sering berubah mengikut arus dan perkembangan politik.

Sikap terlalu inginkan kemenangan sehingga sanggup berkompromi dengan parti politik yang sering mempersendakan hukum-hakam Allah merupakan faktor utama kepada ketandusan strategi politik bagi memperkukuhkan kedudukan Islam dan memudahkan perlaksanaan hukum-hakam Allah secara berhemah. Sikap dan mentaliti manusia yang jahil tentang Islam sepatutnya difahami oleh pendokong parti politik umat Islam dalam membahaskan isu-isu berkaitan dengan hukum-hakam Allah.

Perkara berkaitan politik memerlukan kepada pemikiran rasional bukan keghairahan berpolitik. Jika pendokong parti politik bukan Islam menolak hukum-hakam Islam dilaksanakan dalam negara ini maka sikap begini sudah dimaklumi oleh masyarakat Islam. Apakah faedahnya mendesak mereka menerima hukum Islam sedangkan perkara asas akidah kepercayaan kepada Allah ditolak oleh mereka.

Secara logiknya sikap berkompromi dan bergabung dengan parti politik yang memusuhi Islam adalah terkeluar daripada asas berpolitik dalam Islam. Sikap yang terlalu mempercayai ucapan manis daripada pendokong atau pemimpin parti yang memusuhi Islam adalah tidak menepati akal pemikiran orang yang mempunyai tahap keimanan dan ketakwaan yang tinggi.
 
Kebijaksanaan dalam berpolitik bukan sekadar melaungkan suara mendabik dada menonjolkan diri sebagai pejuang Islam. Ia memerlukan ketajaman akal memahami tipu muslihat dalam arena politik dan pemahaman yang mendalam mengenai persekitaran dan pergolakan.Kemenangan dalam jangka masa pendek bukan bererti kekuatan tetapi ia merupakan satu kejutan akibat ketandusan pemikiran hasil berkompromi dengan parti politik yang memusuhi Islam. Kemenangan begini boleh dianggap sebagai 'menang sorak kampung tergadai'.

Masyarakat Islam sepatutnya melihat realiti yang wujud dalam negara ini masa kini adalah hasil daripada sikap para pemimpin parti politik umat Islam yang terlalu ghairah dengan politik sehingga lalai memahami konteks berpolitik dalam Islam. Bagi pemimpin yang memegang amanah rakyat terlalu ghairah mengumpul harta dan kekayaan dalam jangka masa yang pendek sehingga membangkit kebencian masyarakat. Bagi pemimpin politik yang tidak berjawatan pula terlalu ghairah dengan kemenangan sehingga hilang pertimbangan akal berkompromi dengan parti politik yang memusuhi Islam.

Hasilnya, agama Islam yang merupakan simbol rasmi agama negara menjadi isu perbahasan yang sengit apabila kuasa politik beberapa buah negeri dalam negara ini jatuh dalam tangan parti politik yang memusuhi Islam. Kemarahan rakyat terhadap pemimpin yang korup dan tamak menjadikan umat Islam bersikap seperti 'marahkan nyamuk kelambu dibakar'. Hasilnya, umat Islam menghadapi dilema bagi memperkukuhkan kekuatan agama Islam dan umat.

Jika hukum-hakam Islam merupakan objektif perjuangan parti maka sedarilah dengan siapakah yang paling sesuai dan berkesan perkara ini dibicarakan dan dibincangkan. Dalam arena politik akal pemikiran sepatutnya disandarkan kepada firman Ilahi jika inginkan hukum-hakam Allah dilaksanakan di bumi ini. Hati nurani sepatutnya disulami dengan keyakinan dan ketakwaan yang tinggi supaya setiap keputusan yang diambilkan berdasarkan kepada gerakan hati yang murni hasil daripada dorongan Ilahi bukan hawa nafsu kemenangan yang berkobar-kobar yang boleh memusnahkan kekuatan dan keindahan agama.

Insafilah kesilapan berpolitik selama ini dan bermuhasabah secara tawaduk supaya agama Islam dan hukum-hakam Allah mudah dilaksanakan dalam suasana yang aman dan damai dalam negara ini.

 

Friday, 10 August 2012


Rebut lailatulqadar 

ALANGKAH cepatnya masa berlalu, ketika seronok melaksanakan ibadah, Ramadan kini di pusingan terakhir.
Sedih rasanya, apakah amalan kita diterima atau tidak. Apa pun, kita masih ada 10 hari terakhir membuat pecutan. Marilah kita menghidupkan malam-malam yang menjadi buruan set
iap kekasih Allah, moga kita dalam senarai pencari lailatulqadar. Antara amalan menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan ialah solat malam seperti tahajud, hajat, taubat dan berzikir kepada Allah.

Kita digalak mengejutkan ahli keluarga bersama-sama menghidupkan malam itu dengan amal ibadah, jangan biarkan mereka terus lena dibuai mimpi.

Bagi suami isteri, 10 malam terakhir usah bersama kerana Nabi mengemaskan ikat kainnya yakni tidak bersama dengan isteri kerana sibuk dengan beribadah.

Amalan beriktikaf juga wajar diteruskan di akhir Ramadan iaitu dengan duduk di masjid untuk beribadat kepada Allah.

Kata Imam Az-Zuhri: Maksudnya: “Suatu yang pelik bagi kaum muslimin, mereka meninggalkan amalan iktikaf sedangkan Nabi s.a.w tidak pernah meninggalkannya sejak baginda tiba di Madinah (hijrah) hingga ia meninggal dunia”.

Rasulullah s.a.w memberikan pedoman terbaik kepada umatnya supaya melakukan transformasi dengan mengubah malam yang biasa pada bulan-bulan selain Ramadan dengan menghidupnya dengan gerak ibadah.

Antaranya, solat sunat, membaca al-Quran, beriktikaf terutama
di sepertiga malam dan membangunkan ahli keluarga untuk beribadat.

Dalam beribadah (solat), baginda tidak pernah melupakan keluarganya.

Perilaku baginda membangunkan ahli keluarganya turut diteladani Khalifah Umar al-Khattab di mana al-Imam Malik dalam Al-Muwatta’ menyebutkan, bahawasanya Umar melakukan solat malam seperti yang dikehendaki Allah, sehingga apabila tiba waktu pertengahan malam, Umar membangunkan keluarganya supaya melakukan solat seraya mengatakan kepada mereka: “solat! solat!”


Berikut perkara-perkara yang patut dilakukan di 10 terakhir Ramadan:

1. Mandi antara Maghrib dan Isyak, memakai pakaian paling baik selain haruman.

Ibnu Abi ‘Asim meriwayatkan dari Aisyah: “Rasulullah jika berada dalam bulan Ramadan, baginda seperti rutin hariannya tidur dan bangun.


2. Mencari lailatulqadar

Baginda bersabda, maksudnya, “Carilah malam lailatulqadar pada 10 malam terakhir. (Riwayat al-Bukhari).

Dalam salah satu riwayat dikatakan bahawa Rasulullah s.a.w melakukan solat pada malam Ramadan dan membaca al-Quran dengan tertib. Solat berjemaah sangat diutamakan pada malam akhir Ramadan. Rasulullah bersabda: “Sesiapa yang mengerjakan solat Isyak dan Subuh secara berjemaah pada waktu malam, dia mengambil menghidupkan seluruh malam itu”. (Riwayat Abu Dawud).


3. Melewatkan sahur

Daripada Sahl ibn Sa’d berkata: Sesungguhnya aku pernah bersahur bersama keluargaku dan aku sempat untuk sujud bersama dengan Rasulullah. (Riwayat al-Bukhari).

Zaid ibnu Thabit berkata: “Kami pernah bersahur bersama Rasulullah kemudian kami bersolat dengan baginda. Lantas Anas bertanya, Berapakah jarak di antara sahur itu dengan solat? Zaid menjawab, kira-kira 50 ayat. (Riwayat al-Bukhari).


4. Melakukan iktikaf

Iktikaf adalah sunnah baginda demi memperoleh kelebihan dan ganjaran lailatulqadar.

Firman Allah dalam surah al-Qadr yang bermaksud: Sesungguhnya Kami menurunkan (al-Quran) pada malam lailatulqadar, dan apa jalannya Engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam lailatulqadar itu? lailatul qadar lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut); Sejahteralah malam (yang berkat) itu sehingga terbit fajar. (al-Qadr: 1-5).


5. Membanyakkan doa

Aisyah diajar Rasulullah s.a.w membaca doa pada malam al-Qadar.
Doanya berbunyi: Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan Yang Maha Pengampun, yang suka mengampun, maka ampunilah aku. (al-Tirmidzi 5:535).
Ehsan :  Metro

Wednesday, 8 August 2012


Kiamat pasti datang
 Oleh Mona Ahmad  

Kiamat pasti datang, masa dan saatnya, hanya Allah saja mengetahuinya. Bagaimanapun, tanda-tanda awal kiamat sudah berlaku tanpa kita sedari. Malah, Nabi Muhammad SAW sendiri banyak kali mengingatkan umatnya mengenai tanda dan kedatangan kiamat.

Daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda: Belum akan terjadinya kiamat sebelum banyak haraj. Bertanya sahabat: Apakah itu haraj ya Rasulullah? Jawab Baginda: Pembunuhan! Pembunuhan!

Kes pembunuhan bukan lagi menjadi perkara luar biasa pada zaman ini. Malah, saban hari media memaparkan pelbagai kes pembunuhan. Justeru, seperti diramalkan Rasulullah SAW, kiamat semakin hampir dengan tanda yang berlaku.

Tokoh agama, Datuk Hassan Din al Hafiz menjelaskan 16 tanda kecil kiamat sudah berlaku seperti yang diutarakan dalam kitab Udratul Nasihah Fi Asrar Assaat.

Pertama, dunia mengalami kemelesetan ekonomi. Ini sudah terbukti ketika ini, banyak negara Eropah termasuk Greece, Sepanyol, Ireland dan Portugal masing-masing mencatatkan kemelesetan ekonomi yang teruk sejak beberapa tahun dengan beban hutang terlalu tinggi.

Kedua, apabila negara dipimpin oleh pemimpin kejam. Ini juga sudah berlaku jika dilihat punca kebangkitan di negara Arab adalah disebabkan rakyat bangun menentang pemerintah mereka yang kejam.

Ketiga, apabila ramai orang kaya yang berhutang. Rumah besar, kereta besar dan perniagaan maju tetapi hutang keliling pinggang, katanya ketika dihubungi baru-baru ini.
Tanda awal kiamat yang keempat pula apabila ramai wanita dipilih menjadi pemimpin negara dan mereka ditaati. Sejak kurun ke-20, banyak negara di dunia ini pernah atau masih diperintah golongan wanita antaranya Australia, United Kingdom, Sri Lanka, India, Israel, Argentina dan Portugal.

Tanda lain ialah apabila umat Islam saling kutuk mengutuk, salam hanya diberikan kepada orang yang dikenali dan orang agama lari ke bukit serta hutan seperti sekolah pondok atau pusat pengajian agama dibina jauh daripada penempatan penduduk, di atas bukit dan dalam hutan.

Banyak bangunan pencakar langit

Selain itu, kewujudan banyak persatuan buruh juga antara tanda awal kiamat, bangunan pencakar langit banyak dibina, diikuti semakin ramai anak menderhaka kepada ibu bapa, ramai wanita berkahwin yang tidak mahu anak atau anak ramai dan mereka lebih suka memandulkan diri.

Ramai wanita di dunia ini yang suka mendedahkan aurat serta kegiatan homoseks berleluasa, ibu lebih menghormati anak berbanding anak menghormati ibu, berlakunya perbuatan bapa merogol anak sendiri atau sumbang mahram, banyak berlaku gempa bumi dan tsunami.

Hassan berkata, sepuluh tanda besar kiamat pula seperti lahirnya Imam Mahadi, keluarnya Dajjal yang menyesatkan manusia, turun Nabi Isa, muncul Yakjud Makjud, Kaabah diruntuhkan, matahari terbit sebelah barat, keluar asap di merata-rata tempat, tiupan angin sepoi bahasa yang mematikan orang beriman, al Quran diangkat dan tiupan sangkakala oleh Malaikat Israfil.

Daripada Huzaidah bin Asid al Ghifari, Rasulullah SAW menjenguk kami semasa kami sedang ingat mengingati satu sama lain, lalu Baginda bertanya: Apa yang kamu sedang fikirkan? Kami menjawab: Kami mengingati perihal hari kiamat dan saat berlakunya.

10 tanda besar kiamat

Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya saat kiamat tidak akan berlaku melainkan selepas kamu melihat sebelumnya 10 alamat. Lalu Baginda SAW menyebut alamat atau tanda-tanda itu iaitu: asap, Dajal (orang yang menyembunyi dan mengubah keadaan perkara benar dengan perkataan dustanya atau perbuatan sihirnya) Dabbatul-Ardh, terbit matahari dari pihak masuknya (dari pihak barat), turunnya Nabi Isa anak Mariam, dan Ya'juj wa Ma'juj.

Hassan menasihatkan umat Islam supaya sentiasa bersiap sedia kerana walaupun kiamat besar belum tiba, tetapi kiamat kecil iaitu kematian boleh berlaku pada bila-bila masa.

Kiamat kecil bagi manusia adalah kematian. Waktu dan saatnya tidak dapat diketahui manusia. Justeru, kita haruslah sentiasa berada dalam keadaan bersiap sedia dengan memenuhkan masa beramal dan patuh kepada tuntutan agama, katanya. 
 

Regangan Otak : Untuk Renungan


Wanita derita selepas buang bulu kemaluan 

KUALA LUMPUR - Seorang wanita terpaksa menanggung kesakitan teruk selepas kemaluannya melecur selepas menjalani proses pembuangan bulu kekal di sebuah pusat kecantikan terkemuka di ibu negara pada 22 Julai lalu.
Lebih malang, mangsa yang hanya mahu dikenali sebagai Lee, 39, terpaksa menghabiskan kira-kira RM35,000 hingga RM55,000 untuk mengubati kecederaan melecur di bahagian alat sulitnya itu.
Bukan itu sahaja, dia juga mungkin berhadapan dengan risiko mengalami parut kekal walaupun telah menjalani rawatan tersebut.
Mengimbau kembali kejadian tersebut, Lee berkata, dia telah menjalani proses pembuangan bulu kemaluan yang dikenali sebagai Nano Light sejak enam bulan lalu dengan bayaran perkhidmatan sebanyak RM3,500.
"Dalam tempoh enam bulan, tiada sebarang masalah yang berlaku dan segalanya berjalan lancar.
"Kejadian ini hanya berlaku selepas ahli terapi yang selama ini menjalani proses pembuangan bulu untuk saya diganti dengan orang lain," katanya pada sidang akhbar di Pejabat Biro Pengaduan dan Perkhidmatan Awam MCA, Jalan Ampang di sini semalam.
Sumber: Kosmo
Nota : Kenapa manusia suka mencari penyakit ?


Tuesday, 7 August 2012


Ramadan jihad lawan hawa nafsu
 Oleh Mohd Ali Muhamad Don 
Kesungguhan mempraktikkan ajaran agama seperti solat dan puasa pada Ramadan turut mengandungi falsafah jihad yang murni. Bukan mudah untuk istiqamah melaksanakannya dengan pelbagai ujian dalam mendidik nafsu terpaksa dilalui sebelum beroleh kemenangan dijanjikan.

Beberapa peristiwa penting menunjukkan kegigihan dan kesabaran umat Islam terdahulu patut dijadikan iktibar. Walaupun dalam keadaan berpuasa, tentera Islam pimpinan Baginda Nabi Muhammad SAW pernah melalui beberapa siri peperangan dan beroleh kemenangan. 
 

Contohnya, peristiwa Perang Badar al-Kubra yang berlaku tanggal 17 Ramadan tahun kedua hijrah jelas menunjukkan puasa bukan penghalang kejayaan.

Begitu pula bilangan yang ramai belum tentu menjanjikan kemenangan jika tidak disertai semangat juang yang tinggi dan bertawakal kepada Allah SWT. Pembukaan Kota Makkah pada tahun kelapan hijrah, Peperangan Tabuk (sembilan hijrah) dan peristiwa penaklukan Bumi Palestin oleh Salahuddin al-Ayubi pada 584 hijrah turut berlaku ketika Ramadan.

Ia sekali gus menunjukkan umat Islam sebenarnya memiliki kekuatan spiritual dan fizikal pada paras tertinggi ketika sedang berpuasa. Malah, tidak salah jika dikatakan Ramadan adalah bulan kemenangan dan kejayaan bagi Muslimin secara umumnya.

Di sisi lain, golongan remaja dan muda-mudi terutama yang masih di bangku sekolah mahupun di menara gading selayaknya menghayati semangat jihad golongan terdahulu dengan belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya menyumbang bakti kepada pertiwi.

Masa muda, anugerah tidak ternilai hendaklah digunakan untuk aktiviti berfaedah dan memberi impak tinggi demi kelangsungan agama dan bangsa sendiri. Elakkan terbabit berbuat dosa dan maksiat sepanjang masa sehingga ajal datang menjelma tanpa bersedia dengan bekalan secukupnya.

Umat Islam secara umumnya diseru bersatu atas nama akidah dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menggembleng tenaga memajukan bangsa dan negara. Perbalahan dan perselisihan berpanjangan mesti dielakkan jika tidak ia bakal menghilangkan kekuatan kesatuan umat Islam sehingga mudah diperkotak-katikkan oleh musuh.

Perkara ini perlu diberi perhatian serius kerana apabila nasi sudah menjadi bubur, kenikmatan dan keharmonian yang wujud pada hari ini tidak dapat lagi diwarisi oleh generasi terkemudian.

Allah SWT berfirman: “Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Dan apa saja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya.” (Surah al-Anfal, ayat 60)

Kesediaan menginfaqkan harta ke jalan Allah SWT juga suatu bentuk jihad yang dituntut kerana harta sangat dicintai dan sukar untuk seseorang memberikannya kepada yang lain kecuali jika dipaksa.

Segala pemberian yang ikhlas semata-mata mengharap maghfirah daripada-Nya pasti akan diberi balasan setimpal.

Sesungguhnya jihad masa kini tidak hanya tertumpu kepada usaha mengangkat senjata menentang kezaliman semata-mata. Skopnya luas termasuklah jihad menjawab segala tohmahan dan usaha keji memburuk-burukkan Islam serta umatnya di ruang siber.

Sarjana Islam dan ulama secara khususnya boleh menggunakan media baru bukan saja sebagai senjata untuk menangkis dakyah dan fitnah songsang, tetapi juga medium dakwah yang sangat berkesan dewasa ini.

Menjadi tanggungjawab semua untuk memelihara keamanan dan kedamaian dikecapi dengan menunjukkan rasa kesyukuran tidak berbelah-bahagi atas nikmat pemberian Allah SWT.

Kesyukuran itu dibuktikan lagi dengan kesediaan semua untuk menabur bakti kepada agama, bangsa dan negara dengan apa juga kaedah yang diredai-Nya. Pada masa sama segala perkara mengundang kemurkaan-Nya hendaklah dijauhi dan dihindari daripada kehidupan selama-lamanya.
Ehsan : Berita Harian 

Perginya ulama Melayu terkemuka di Masjidil Haram
Oleh ZAINAL MOHD. JAIS

SYEIKH Mohammad Abdul Qadir Al-Mandili yang merupakan ulama Melayu terkemuka di Masjidil Haram, Mekah meninggal dunia pada 31 Julai lalu pada usia 73 tahun.
Pemergian beliau merupakan kehilangan besar kepada umat Islam terutamanya masyarakat dan dunia Melayu. Beliau merupakan antara tokoh agama di dunia Melayu yang berjaya mendapat tempat di Mekah, khususnya Masjidil Haram.
Sebenarnya, sejak sekian lama, ramai golongan pandai agama dunia Melayu yang merantau sehingga Tanah Suci untuk belajar dan mendalami ilmu agama, dan tidak terkecuali Syeikh Mohammad.
Beliau merupakan anak kepada Syeikh Abdul Qadir yang juga merupakan ulama dan guru di Masjid Haram lahir di Alor Setar pada 1939 turut terkenal di Indonesia, Patani dan Manila. Ayahnya berasal daripada Mandiling, Indonesia dan berhijrah ke Malaysia ketika berusia 14 tahun. Beliau belajar agama di pondok Gajah Mati, Kedah dan ketika itu hidupnya sering dihimpit kesulitan.
Sebelum penjajahan Jepun, Syeikh Abdul Qadir berhijrah ke Mekah dan meneruskan pengajian di Masjidil Haram. Ketika itu belum wujud universiti dan Masjidil Haram dianggap universiti.
Penghijrahan ayahnya ini membuka laluan kepada Syeikh Mohammad dan adik-beradiknya yang lain turut berpindah sama dan peluang ini digunakan untuk belajar dan mendalami ilmu agama di Mekah.
Selepas mendapat bimbingan alim ulama di Masjidil Haram, ayah beliau kemudian ditawarkan menjadi guru agama di situ hinggalah beliau meninggal dunia ketika berumur 56 tahun.
Bagi Syeikh Mohamad pula, pendidikan awalnya bermula di Madrasah Darul Ulum, Mekah yang diasaskan oleh rakyat Malaysia dan Indonesia. Selepas itu beliau mendalami lagi ilmu melalui bimbingan ayahnya sebelum melanjutkan pengajian di Universiti Madinah.
Sebelum mengikut pengajian di Universiti Madinah, beliau belajar dengan ayahnya di Masjidil Haram selama tujuh tahun dan merupakan kumpulan pelajar pertama diterima masuk Universiti Islam Madinah.
Beliau pernah dilantik sebagai Jemaah Ahli Syura Urusan Agama Masjidil Haram di Mekah dan bekas guru di Maahad Al-Haram di Mekah serta dihantar ke Asia Tenggara oleh Darul Ifta, Arab Saudi untuk memerhati hal-ehwal agama.
Syeikh Mohammad terkenal di kalangan Jemaah dari Malaysia, Indonesia dan Asia Tenggara lain kerana peranan beliau mengajar selepas Maghrib di Masjidil Haram. Beliau antara 15 guru agama yang dipilih memberikan kelas agama dan merupakan anak Melayu tunggal.
Antara keistimewaan yang diperolehi beliau semasa mengajar adalah pihak pentadbir masjid turut menyediakan kerusi khas untuknya di sudut masjid itu.
Setiap kali selepas solat Maghrib, satu sudut di Masjidil Haram bergema bagaikan suasana masjid kampung apabila Syeikh Mohammad muncul untuk memberi ceramah di sudut yang terletak berhampiran Kaabah dan selari dengan Hajaratul Aswad.
Semasa menyampaikan kelas atau ceramah, Syeikh Mohamad akan mengenakan jubah dan berkopiah yang ditutup kain serban serba putih dan dengan raut wajahnya yang bersih dan tenang, beliau menyampaikan ceramahnya dengan cara bersahaja dan sekali sekala menggunakan loghat utara.
Walaupun menetap di Mekah sejak remaja, beliau masih mampu bertutur bahasa Melayu dengan fasih sehingga menimbulkan kehairanan di kalangan jemaah.
Beliau sering pulang ke Malaysia untuk melawat ahli keluarga dan sahabat-handai.
"Kawan kawan hairan bagaimana setelah lebih setengah abad saya tinggal di Mekah, saya masih fasih berbahasa melayu," beliau dilaporkan pernah berkata.
Beliau menetap di kawasan Awali, tidak jauh dari kota Mekah. Hasil perkongsian hidup dengan dua isterinya, Syeikh Mohammad dikurniakan 18 anak.
Cara hidup Melayu masih sebati dengan jiwanya walaupun sudah lama di perantauan. Ketika di rumah, beliau lebih selesa memakai kain dan baju Melayu serta bercakap Melayu dengan anggota keluarga.
Bagi Syeikh Mohamad, kemewahan tidak datang bergolek dan ketika mula menjadi guru agama dulu, beliau terpaksa mengambil upah menjahit kerana gaji terlalu kecil.
Pengalaman lampau membuatkan beliau bersikap pemurah dan menurut para temannya, boleh dikatakan hampir setiap kali selepas ceramah, beliau akan menjemput orang ramai kerumahnya dan menjamu mereka dengan nasi bukhari.
Kedudukan dan peranan Syeikh Mohammad sebagai ulama dan guru di Masjidil Haram merupakan suatu yang dibanggakan apatah beliau merupakan anak Melayu, sekali gus membuktikan dunia Melayu mampu mengeluarkan tokoh penting agama.